میکروب شناسی
 

 آنتی بیوتیک ها (قسمت دوم)

تقسیم بندی آنتی بیوتیک ها بر اساس عملکرد :

1.موثر بر سنتز دیواره سلولی(مهار سنتز دیواره)

این دسته تماما باکتریوساید هستند

 

2.مهار کننده سنتز پروتئین

بسته به نوع پروتئین میتوانند باکتریوساید یا استاتیک باشند

3.موثر بر غشا سیتوپلاسمی

این دسته تماما باکتریوساید هستند

4.موثر بر اسید نوکلئیک

این دسته تماما باکتریوساید هستند

5.آنتی متابولیت ها

بسته به نوع مسیر متابولیکی که غیر فعال میشود میتوانند باکتریوساید یا استاتیک باشند.

 

دراین قسمت تنها به گروه بندی عملکردی آنتی بیوتیکها اشاره و از آنتی بیوتیک های مهم هر گروه مثال هایی آورده شده  . در قسمت های دیگر به بررسی کاملتر هر آنتی بیوتیک از لحاظ ساختار ، مکانیسم اثر و عوارض خواهیم پرداخت .

آنتی بیوتیک های موثر بر دیواره :

این دسته شامل آنتی بی بیوتیک های بتالاکتام مانند پنی سیلین ها ، سفالوسپورین ها ، کارباپنم ، سفامایسین ، مونوباکتام ها ، باسیتیراسین ، سیکلوسرین ، فسفومایسین و مونئومایسین و آنتی بیوتیک های گلیکو پپتیدی مانند ونکومایسین ، تیکوپلانین ، رامنوپلانین ، رسیتوستین .

 

آنتی بیوتیک های موثر بر غشای پلاسمایی :

این گروه از آنتی بیوتیک ها به دو گروه تقسیم میشوند :

گروه اول نظم غشا را بر هم میزنند مانند پلی میکین B ، پلی میکسین E ، تیروسیدین و داپتومایسین .

گروه دوم باعث ایجاد منفذ در غشا میشوند مانند گرامیسیدین و والینومایسین .

نکته مهم : آنتی بیوتیک هایی مانند آمفوتریپسین B ، نیستاتین ، پیمارسین و ایمیدازولها مانند کتوکونازول بر روی غشا قارچ ها موثر می باشند .

 

آنتی بیوتیک های موثر بر سنتز پرونئین ها :

این گروه از آنتی بیوتیک ها به دو گروه تقسیم میشوند :

A : آنتی بیوتیک هایی که با اتصال به زیر واحد 30s ریبوزوم مانع پروتئین سازی میشود که شامل : آمینو گلیکوزید ها ( جنتامایسین ، توبرامایسین ، آمیکاسین و . . . ) ، تتراسیکلین ها ، موپیروسین ها ، اگزازولیندیون ها می باشند

B. آنتی بیوتیک هایی که با اتصال به زیر واحد 50s ریبوزوم موجب مهار پروتئین سازی میشوند که شامل : کلرامفینیکل ، ماکرولید ها (اریترومایسین ، کلاریترومایسین ، آزیترومایسین ) ، لینکوزآمیدها (لینکومایسین و کلیندامایسین) ، اسید فوزیدیک ، استرپتوگرامیدین ها میباشد.

 

آنتی بیوتیک های موثر بر اسید نوکلئیک :

A.مهار کننده های همانندسازی : شامل کینولون ها (نالیدیسیک اسید) و فلوروکینولون ها (سیپروفلوکساسین)

B.مهار کننده های رونویسی : ریفامپین ، ریفابوتین ، استرپتولیدیجین ، استرپتوواریسین ، اکتینومایسین ، نووبیوسین ، کلوفازمین ، گریزئوفولوین

این گروه آز آنتی بیوتیک ها به دو گروه تقسیم میشوند :.

 

آنتی بیوتیک های آنتی متابولیت یا رقابتی :

آنتی بیوتیک هایی از قبیل سولفونامیدها ، تری متوپریم ، پیریمتامین ، نیتروفورانتوئین و ...

 

 

 


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ توسط بهامین صبوری
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

تبادل لینک

خرید بک لینک

-_ !News _-